Контакти

Издател:
Мира Баджева
Ирис ПР. ЕООД

Адрес на редакцията:
бул. Джеймс Баучер 23
1164 София, България,
BG200180059

voyage-magazine@rispress.com

Главен редактор:
Мира Баджева
mbadjeva@rispress.com

Разпространение и абонамент:
Бойко Бонев
boikoop@abv.bg
тел.: +359 888 835796

Офис и реклама:
тел.: +359 888 469968